• Kategorie
  • Szukaj
  • Asystory kaszlu

ASYSTOR KASZLU, KOFLATOR  to powszechnie stosowane, nowoczesne urządzenie służące do nieinwazyjnego oczyszczania wydzielin z drzewa oskrzelowego u osób z osłabionymi mięśniami oddechowymi oraz nieefektywnym odruchem kaszlowym.
Systematyczne stosowanie asystora kaszlu potocznie zwanego też „koflatorem” pozwala na zmniejszenie ryzyka powstawania zaostrzeń choroby oraz ilości pobytów w szpitalu związanych z ostrą niewydolnością oddechową.

Asystor kaszlu jest łatwy w użyciu, stosowany zgodnie z zaleceniami nie stwarza zagrożeń dla układu oddechowego oraz pozwala na skuteczny kaszel. Wspomaganie kaszlu zastosowane we wczesnym etapie choroby pozwala na wyeliminowanie wielu powikłań i daje poczucie bezpieczeństwa w sytuacji, gdy zalegająca wydzielina utrudnia oddychanie.

Asystor kaszlu stosowany jest u dzieci i dorosłych, w domu i szpitalu. Terapia może być prowadzona przez maskę lub rurkę trachoestomijną.

BRAK KASZLU

Skuteczność mechanicznego wspomagania kaszlu została potwierdzona klinicznie i bardzo często lekarze specjaliści zalecają systematyczne użytkowanie „koflatora” w celu utrzymania prawidłowego, nieograniczonego flegmą oddechu.

Stosowanie asystora kaszlu jest alternatywą dla niekomfortowego, podrażniającego drogi oddechowe wprowadzania cewnika do odsysania wydzieliny.

Na co dzień z tego typu urządzeń korzystają osoby z przewlekłą niewydolnością oddechową związaną z rdzeniowym zanikiem mięśni (SMA), dystrofią mięśniową, miastenia gravis i innymi zaburzeniami m.in. neurologicznymi, w tym zaburzeniami powodowanymi przez urazy rdzenia kręgowego. Często wykorzystywany jest do wspomagania kaszlu u osób które cierpią na stwardnienie zanikowe boczne (SLA). Użycie  zastępuje i/oraz wzmacnia naturalne mechanizmy tj. oczyszczanie dróg oddechowych (kaszel).

Asystor kaszlu najczęściej stosowany jest w warunkach domowych przez osoby korzystające z refundowanych świadczeń w ramach świadczeń pielęgnacyjno-opiekuńczych tj. domowa wentylacja mechaniczna, czyli potocznie zwane domowe leczenie respiratorem. Jest to forma prewencji przed nagłymi zaostrzeniami choroby wywołanymi infekcją dróg oddechowych lub też mechaniczne zastąpienie odruchu kaszlu.

Zakup lub wynajem asystora kaszlu rozważany jest w czasie, gdy występuje przewlekłe zaleganie wydzieliny w drogach oddechowych u osób z osłabionymi mięśniami oddechowymi. Coraz częściej koflator stosowany jest w szpitalach co też uławia pracę personelu w zakresie oczyszczania drzewa oskrzelowego. Do tej pory najczęściej wykorzystywanym urządzeniem jest ssak medyczny, który jest skuteczny w odśluzowaniu górnych dróg oddechowych, a mobilizacja flegmy z dolnych partii odbywa się za pomocą technik manualnych z zakresu rehabilitacji oddechowej, w tym drenaż, oklepywanie, inhalacje itd.

Częstotliwość stosowania asystora kaszlu (koflatora) jest uzależniona od zaawansowania choroby, oceny skuteczności kaszlu oraz braku przeciwwskazań do jego użycia, uzgodnionych z lekarzem prowadzącym.

W jakich sytuacjach stosujemy asystor kaszlu i dla kogo jest przeznaczony?

KOFLATOR/ASYSTOR KASZLU to powszechnie stosowane, nowoczesne urządzenie służące do nieinwazyjnego oczyszczania wydzielin z drzewa oskrzelowego u osób z osłabionymi mięśniami oddechowymi oraz nieefektywnym odruchem kaszlowym.
Systematyczne stosowanie asystora kaszlu potocznie zwanego też „koflatorem” pozwala na zmniejszenie ryzyka powstawania zaostrzeń choroby oraz ilości pobytów w szpitalu związanych z ostrą niewydolnością oddechową.

Asystor kaszlu jest łatwy w użyciu, stosowany zgodnie z zaleceniami nie stwarza zagrożeń dla układu oddechowego oraz pozwala na skuteczny kaszel.

Wspomaganie kaszlu zastosowane we wczesnym etapie choroby pozwala na wyeliminowanie wielu powikłań i daje poczucie bezpieczeństwa w sytuacji, gdy zalegająca wydzielina utrudnia oddychanie.

Czy asystor kaszlu można stosować u osób z trachostomią czy bez?

Asystor kaszlu stosowany jest u dzieci i dorosłych, w domu i szpitalu. Terapia może być prowadzona przez maskę lub rurkę trachoestomijną.

Brak kaszlu

Skuteczność mechanicznego wspomagania kaszlu została potwierdzona klinicznie i bardzo często lekarze specjaliści zalecają systematyczne użytkowanie „koflatora” w celu utrzymania prawidłowego, nieograniczonego flegmą oddechu.
Stosowanie asystora kaszlu jest alternatywą dla niekomfortowego, podrażniającego drogi oddechowe wprowadzania cewnika do odsysania wydzieliny.

Kto powinien użytkować systematycznie koflator?

Na co dzień z tego typu urządzeń korzystają osoby z przewlekłą niewydolnością oddechową związaną z:

  • rdzeniowym zanikiem mięśni (SMA),
  • dystrofią mięśniową,
  • miastenia gravis
  • deformacjami klatki piersiowej

innymi zaburzeniami m.in. neurologicznymi, w tym zaburzeniami powodowanymi przez urazy rdzenia kręgowego. Często wykorzystywany jest do wspomagania kaszlu u osób które cierpią na stwardnienie zanikowe boczne (SLA).

Użycie  zastępuje i/oraz wzmacnia naturalne mechanizmy tj. oczyszczanie dróg oddechowych (kaszel).
Asystor kaszlu najczęściej stosowany jest w warunkach domowych przez osoby korzystające z refundowanych świadczeń w ramach świadczeń pielęgnacyjno-opiekuńczych tj. domowa wentylacja mechaniczna, czyli potocznie zwane domowe leczenie respiratorem. Jest to forma prewencji przed nagłymi zaostrzeniami choroby wywołanymi infekcją dróg oddechowych lub też mechaniczne zastąpienie odruchu kaszlu.

Zakup koflatora lub wynajem?

Zakup lub wynajem asystora kaszlu rozważany jest w czasie, gdy występuje przewlekłe zaleganie wydzieliny w drogach oddechowych u osób z osłabionymi mięśniami oddechowymi.

Coraz częściej koflator stosowany jest w szpitalach co też ułatwia pracę personelu w zakresie oczyszczania drzewa oskrzelowego.

Do tej pory najczęściej wykorzystywanym urządzeniem jest ssak medyczny, który jest skuteczny w odśluzowaniu górnych dróg oddechowych, a mobilizacja flegmy z dolnych partii odbywa się za pomocą technik manualnych z zakresu rehabilitacji oddechowej, w tym drenaż, oklepywanie, inhalacje itd.

Jak często stosujemy koflator?

Częstotliwość stosowania asystora kaszlu (koflatora) jest uzależniona od zaawansowania choroby, oceny skuteczności kaszlu oraz braku przeciwwskazań do jego użycia, uzgodnionych z lekarzem prowadzącym.

Polecamy również bardzo interesującą stronę: http://lgmd.andreovia.pl/

Jeśli Państwo mają dodatkowe pytania zapraszamy do kontaktu z nami, postaramy się doradzić i pomóc w zakresie doboru sprzętu medycznego lub informacji na temat świadczeń refundowanych i dofinansowań.